تب

فخردانش مدرسه ای برای دوستی و گفت و گو


 

  •  آموزش برای درست زندگی کردن و با هم زندگی کردن 
  • احترام به کرامت ، خلاقیت و تفاوت های دانش آموزان
  •  پرهیز از ایجاد رقابتهای فرساینده و جاه طلبانه در بین دانش آموزان
  •  تاکید بر آموزش همه جانبه با پی ریزی طرح رنگین کمان
  •  اردوهای آموزشی و فرهنگی متنوع و با نشاط
  •  محیطی گرم ، شاد ، دوستانه و سرشار از احترام 
  •  مدرسه ای پویا و غیر تکراری
  • پناهگاهی امن و آرام
  • فضایی زیبا و سالم و .....

آرشیو
گالری سریع

سامانه گالری

نام گروه :


تعداد آیتم های موجود در گروه : 6